Kunstnerisk metode

Nesten som den gamle bedehustradisjonen er jeg opptatt av det levende ord: ordet som får ting til å skje, som griper inn i verden, på godt eller vondt – aksjons-lyrikk.

Kunst: levende ord og kloakk-kunst

Med ordet som utgangspunkt engasjerer jeg meg i tverrkunstneriske team, på samme måten som en tekstforfatter jobber i et reklamebyrå.


Poesi og resitasjon

Poesien er min foretrukne uttryksform, med tekster skrevet for framføring. Jeg liker å jobbe med musikere og billedkunstnere. "Live" resitasjon er kunst i øyeblikket, som er vanskelig å fange.

Fra 1995 til 2000 hadde jeg en rekke framføringer for mange oppdragsgivere, bl.a. Pharmacia & Upjohn, Fjell bydelshus, Buskerud fylkeskommune, Galleri Athene, Drammens museum og folkebibliotekenes Aksjon !Les.


Jazz og infrastruktur-kunst

Jazzbandet Serafine har tre vokalister, hvorav jeg er en. Vi har spesialisert oss i tekst og musikk om infrastruktur: propaganda for vannkraft og vindkraft, og hyllester til vann- og avløpsetaten.

Besetningen er: Geir Henning Hansen og Christer Rønning (gitarister/ vann-ingeniører), Ragnhild Elisabeth Waagaard (vokalist/ naturforvalter) og Inger Helene Waagaard (vokalist/ energiøkonom).


Kloakk-kunst

Prosjektet Landskapets vrangside har gravd dypere ned i avløpssystemene under byens gater. Ved hjelp av video, foto og audio har vi dokumentert og fortolket prosessene som syder i byens innvoller: kloakk-kunst.

Landskapets vrangside startet i januar 2007 under et kunstneropphold (artist residency) med Office for Contemporary Art Norway, ved Kunst Werke i Berlin.

Besetningen er: Geir Henning Hansen (audio), Christer Rønning (audio), Anita Hillestad (foto) og Gard Gitlstad (video).


Drama og teater som metode

Jeg jobber også med drama og teater som metode innenfor kulturformidling. For nærmere informasjon, se under fanen Formidling.