Pedagogisk metode

Jeg er opptatt av levende læringsformer. På høyskolenivå er jeg opptatt av å tilrettelegge for selvdreven læring og selvstendig tenking. Ellers er jeg opptatt av å tilrettelegge for egen og andres aktive og selvdrevne læring i tradisjonen fra Robert Chambers og Augusto Boal.

Formidling: levende og deltakende metoder

Det jeg brenner mest for er formidling: formidling av kunst og formidling av vitenskap – samt formidlingens kunst og vitenskap.


Skribent- og redaktørvirksomhet

Fra tid til annen bidrar jeg med kommentarjournalistikk eller gravende journalistikk, og har vært fast spaltist i Drammens tidende.

For tiden er jeg medredaktør i Interface – a journal for and about social movements, og jeg har vært ansvarlig redaktør for det samfunnskritiske KonturTidsskrift, utgitt med støtte fra Norsk kulturråd..


Universitets- og høyskolepedagogikk

Som student var jeg hovedforfatter av Studentenes håndbok i fagkritikk, utgitt på Spartacus forlag i 2000.

Senere har jeg blitt universitetslærer (førsteamanusensis) med emneansvar for diverse kurs i kvantitative og kvalitative forskningsmetoder for anvendte fag. Per i dag har jeg emneansvar for fire metodekurs:

-Vitenskapsteori og metode for BA i journalistikk, BA i interiørarkitektur, BA i grafisk design og BA i kreativ markedskommunikasjon
-Markedsanalyse: kvalitativ metode for BA i HR og personalledelse (på nett)
-Kvantitative og kvalitative metoder for BA i pedagogikk (på nett)
-Kreativitet, perspektiver og metoder for BA i kreativ markedskommunikasjon


Museologi og anvendt teater

Som kulturformidler har jeg engasjert meg i tradisjonell kunnskapsformidling, men jeg har også spesialisert meg på bruk drama og teater som metode i formidlingen.

Som arkivmedarbeider og registrator ved Alta museum var jeg prosjektleder for digitalisering og tilgjengeliggjøring av privatarkivet etter Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-kautokeinovassdraget.

Som museumslærer ved Norsk folkemuseum utviklet jeg opplegget Politikk og samfunn på 1800-tallet for ungdom, og drev mye med drama-basert formidling for barn, bl..a med vandreteateret Ekebergkongen, av Morten Bing.

Som co-kurator og bokredaktør hos Riksutistillinger arbeidet jeg sammen med andre aktører fra kulturstiftelsen Adbusters Norge med produksjon og gjennomføring av den rikstdekkende skoleturnéen JAM for ungdomstrinnet. Produksjonen var på turné i perioden 2005-2007, og var første vinner av Norsk kulturråds pris Gullsekken, for beste produksjon i Den kulturelle skolesekken.

Som selvstendig næringdrivende, i samarbeid med Karavane produksjoner ved Kari Strand, produserte, organserte og gjennomførte jeg Kultur på vandring, et interaktivt drama- og teaterverksted om Norges flerkulturelle historie, som turnerte skoler på mellomtrinnet i Oslo i perioden 2005-2007. Prosjektet var et samarbeid med Norsk folkemuseum og Follo museum.